Ngày 31/5, UBND TP Đà Lạt vừa có chỉ đạo hỏa tốc gởi các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố; UBND các phường, xã; thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố tăng cường công tác rà soát, phát hiện và cách ly các trường hợp về từ vùng dịch để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.  

Phun hóa chất khử khuẩn tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh

Trước tình hình hiện nay diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong cả nước hết sức phức tạp, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trong cộng đồng trên địa bàn thành phố rất cao, TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ 00 ngày 31/5, do đó, khả năng sẽ có một số học sinh, sinh viên, người lao động từ TP Hồ Chí Minh trở về TP Đà Lạt, UBND TP Đà Lạt yêu cầu tất cả những người dân từ TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác trở về Đà Lạt tự giác khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định.

Phòng Y tế TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch trong cả nước, đặc biệt là đi về từ TP Hồ Chí Minh để yêu cầu các trường hợp này khai báo y tế và tiến hành thực hiện các biện pháp cách ly ngay nếu có liên quan đến các yếu tố dịch tễ theo quy định của Bộ Y tế.

Công an thành phố chủ động phối hợp, tăng cường bố trí lực lượng hỗ trợ các phường, xã kiểm tra, phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch trong cả nước, đặc biệt về từ TP Hồ Chí Minh để khai báo y tế và thực hiện cách ly (nếu có). Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các phường, xã chỉ đạo các tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường thực hiện nhiệm vụ, khẩn trương rà soát các trường hợp đi về từ vùng dịch theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định cách ly đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ theo quy định của Bộ Y tế.

Nắm bắt 100% các hộ gia đình trên địa bàn có con, em, người thân đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh trở về TP Đà Lạt, vận động tự giác khai báo y tế và thực hiện cách ly (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Nguồn: tintaynguyen.com